0573 - 281 188
secretariaat@vhcn.nl

Klachten door oorzaken van binnen uit of van buiten af.

Dr. Samuel Hahnemann (1755 - 1843) grondlegger van de klassieke homeopathie, verdeelde ziekteverschijnselen onder in acute en chronische klachten. Daarnaast onderscheidde hij bij het ontstaan van de klacht twee mogelijkheden nl. dat de oorzaak of aanleiding van de klacht binnen of buiten de patiënt zijn oorsprong vindt.

  1. Klachten waarbij de aanleiding buiten de patiënt ligt, zoals bij een breuk, kneuzing of wond het geval is zijn in de regel eenvoudig met behulp van homeopathische middelen goed te begeleiden en hoeven dan ook maar een relatief korte tijd ingezet te worden. Zeker als de gebeurtenis nog niet zo lang geleden heeft plaats gevonden.

  1. Klachten waarvan de oorzaak binnen de patiënt liggen zijn veelal ziekten waarvan de aanleg bij de geboorte al aanwezig was, de zgn. constitutie. Deze klachten kunnen bij de geboorte al zichtbaar zijn maar kunnen zich ook in de loop van het leven ontwikkelen. In zo’n geval krijgt mens of dier pas later in het leven eczeem of luchtwegklachten terwijl hij met de aanleg hiervoor al wel in de wieg lag. Deze aanleg wordt predispositie genoemd.
 
  1. Soms gebeurt er eerst iets ingrijpends in het leven van een mens of dier, voordat deze predispositie zich openbaart. Bijvoorbeeld iemand krijgt op zijn werk of binnen zijn relatie te maken met een conflict wat veel verdriet of boosheid met zich meebrengt. In een dergelijke situatie zien we dan dat er een aanleiding is van buitenaf (conflict) die de aangeboren klacht (eczeem) laat oplaaien vanuit de constitutie.