0573 - 281 188
secretariaat@vhcn.nl

Homeopathie

Welkom

Mijn naam is Hildegard Dijkgraaf en sinds 40 jaar met veel enthousiasme verbonden met de klassieke homeopathie voor mens en dier. Na enkele jaren praktijkvoering merkte ik dat ik binnen de mogelijkheden die de homeopathie bood - zoals ik die tot op dat moment kende - niet verder meer kon ontwikkelen. Ik was echter nog steeds niet tevreden over de bereikte resultaten van de ingezette therapieën bij mens en dier. Ik zat met veel vragen waar ik nog geen antwoord op had kunnen vinden. Mijn speurtocht leidde mij naar het inzicht dat er een groot verschil is tussen voorschrijven op ziektebeeld of ziekteproces.

In de regel wordt in de klassieke homeopathie voorgeschreven op ziektebeeld: de symptomen zoals die nu zichtbaar of merkbaar zijn. De hele ontstaansgeschiedenis waarvan de wortel al vaak in het voorgeslacht ligt wordt niet altijd meegenomen.

Denk hierbij aan een situatie waarbij de oorsprong van de klacht een erfelijke ziekte is. Dat hoeft overigens niet meteen heel ernstig zijn. Ook een eenvoudige hooikoorts kan “in de familie zitten”. Daarnaast kan een duidelijke aanleiding de klacht getriggerd hebben.

Ook kan een klacht zich in de loop van de tijd zo ontwikkeld hebben dat het eerste originele ziektebeeld afwijkt van het huidige. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huidklachten die zich verplaatst hebben naar longen. Daarnaast kunnen andere organen zoals nieren of lever mee gaan resoneren in het ziekte proces.

Door dit alles te betrekken in de homeopathische diagnose zijn de mogelijkheden sterk vergroot. Dit betekende een ommezwaai in mijn praktijkvoering.

Het is in de loop van de jaren gebleken dat de resultaten hierdoor veel beter en vooral ook blijvender zijn.

Studie

In 1976 ben ik als patiënt in contact gekomen met klassieke homeopathie. Het effect was zo groot dat ik meteen homeopathie ben gaan studeren en een eigen praktijk begonnen waarin ik zowel mensen als dieren adviseer. Gezien het feit dat er in mijn studietijd met betrekking tot dieren nog geen klassiek homeopathisch materiaal voorhanden was heb ik mijzelf hierin volledig autodidactisch ontwikkeld. En hierbij alle lesmateriaal en ervaringen vertaald heb naar dieren in het algemeen de specifieke diersoorten in het bijzonder.
 
Docent en opleiding

Sinds 1997 ben ik docent klassieke homeopathie zowel voor de humane als de veterinaire homeopathie.

Als oprichter en directeur ben ik verbonden aan: het Veterinair Homeopathie College Nederland (VHCN). Dit is een vier jarige opleiding op Hbo-niveau waarin studenten worden opgeleid tot zelfstandig gevestigd: klassiek homeopaat voor dieren. Tevens ben ik docent homeopathische vakken aan het VHCN. Daarnaast verzorgt het VHCN bijscholingsdagen voor afgestuurde dierenhomeopaten die erkend zijn door de BKHD en de BCND.

Cursussen en voorlichtingsavonden

Regelmatig worden er voorlichtingsavonden en themabijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast verzorg ik op homeopathie gebaseerde EHBO cursussen.